Aydınlatma, İkaz Sistemi, Aktif ve Pasif Güvenlik Sistemleri